Wonen in de wijk / buurt Klarendal-Noord in Arnhem

Over de wijk / buurt Klarendal-Noord in Arnhem

Klarendal-Noord, een buurt in Arnhem.

Klarendal was in de vorige eeuw een uitgesproken volkswijk.

De hoogteverschillen en de ligging tussen de Arnhemse binnenstad en park Klarenbeek, maar ook de vele verschillende soorten mensen in deze wijk maken het tot een unieke plek om te wonen, te werken en te leven. Klarendal is sterk in ontwikkeling om Arnhems nieuwe creatieve hart te worden.

Klarendal heeft een overwegend jonge bevolking (tot 40 jaar). Het aantal oudere volwassenen is lager dan het stadsgemiddelde en voor 65-plussers geldt dat nog sterker. In de wijk wonen relatief veel eenoudergezinnen en alleenstaanden, waaronder veel studenten.