Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenArnhem

HuurwoningenArnhem is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenArnhem, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenArnhem zijn verbonden. HuurwoningenArnhem is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenArnhem beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenArnhem is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenArnhem worden aangeboden. HuurwoningenArnhem garandeert niet dat de op HuurwoningenArnhem aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenArnhem garandeert ook niet dat de op HuurwoningenArnhem aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenArnhem garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenArnhem hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenArnhem is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenArnhem. U vrijwaart HuurwoningenArnhem voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenArnhem.